MyGarage

דף הבית >> תעבורה >> איזון גלגלים

איזון גלגלים

הצמיגים הם הקשר של המכונית עם הכביש. תקלה, בעייה או פגיעה מכל סוג שהיא בצמיגים מסכנת את הנסיעה ברכב, עד כדי פקיעת צמיג, ותאונה שעלולה חלילה וחס להיות, לא עלינו - קטלנית. לכן, מתן תשומת לב לצמיגים, ושמירתם בצורה נכונה הן בגדר של הצלת חיים.

מהו איזון גלגלים?

אם בזמן נסיעה ההגה רועד בין הידיים; אם המכונית סוטה לכיוון לא רצוי; אם המכונית עברה תאונה או פגיעה; אם הייתה החלפה של גלגלים; אם הוסר צמיג לשם תיקון תקר, והוא הוחזר למקומו; אם הצמיג נראה שחוק באופן לא אחיד – כל אלה דורשים בדיקה ותיקון המצב.

בכל מקרה, הפעולה הראשונה שיש לבצע היא בדיקת לחץ אוויר בגלגלים. בדיקת לחץ אוויר היא בדיקה שאינה עולה בכסף, ולכן כדאי ראשית לבצע אותה (בכלל מומלץ לבדוק את לחץ האוויר אחת לחודש לכל הפחות). אם לאחר בדיקת לחץ האוויר התופעה הבעייתית עדיין נמשכת, סביר להניח שיש צורך לעשות איזון גלגלים, לביצוע איזון גלגלים בקרו לטכנו טסט.

סוגים שונים של איזון גלגלים

כאשר מדברים על איזון גלגלים, מדברים גם על הצמיגים עצמם, וגם על המערכת הנושאת אותם, לכן האיזון נקרא: איזון גלגלים ולא איזון צמיגים. הכוונה היא לבדוק שהגלגלים מסתובבים כהלכה, וכי הם מורכבים כמו שצריך במקומם.

כאשר המכונית נוסעת, הגלגלים מסתובבים, ומופעלים עליהם מספר כוחות, התלויים בגודל הגלגל, במסה שלו ובמהירות הסיבוב. הכוחות צריכים להתחלק באופן שווה על כל נקודה על פני הגלגל בכל נקודת זמן שהיא, אם יש נקודה כבדה יותר לקראת שולי הגלגל, הרי שהכובד ימשוך לכיוונה, וסיבוב הגלגל יהיה לא אחיד, וייסכן את הנוסעים במכונית. איזון גלגלים נכון הוא מצב בו המשקל של כל גלגל מחולק באופן שווה מסביב לציר הסיבוב גם במנוחה וגם בתנועה.

הסוגים של איזון גלגלים

לרוב, איזון גלגלים נעשה בגלגלים הקדמיים של הרכב, יחד עם זאת, יש גם מקרים בהם יש צורך לבצע גם איזון גלגלים אחורי.

קיימים שני סוגים של איזון גלגלים, והם:

איזון דינאמי – איזון אשר נעשה במכונת איזון, לאחר שהצמיגים מפורקים מהמכונית, וכל גלגל נבדק בנפרד, לאחר שהוא מועלה על ציר. האיזון צריך להביא לכך שהמשקל יתחלק על פני הציר באופן שווה במישור אשר מאונך לציר. לאחר האיזון הגלגלים מורכבים מחדש על הרכב.

איזון סטטי – איזון של חלקים במערכת שאינם קשורים לצמיג עצמו, ונעשה כאשר הצמיגים מחוברים לרכב. איזון ידני, אשר מאזן את הכוחות אשר פועלים על הצמיגים, ולא את הצמיגים עצמם.